• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składy Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

 1. Julian Kruszyński - Przewodniczący Komisji
 2. Karol Kubicki
 3. Tomasz Łuczak
 4. Marek Sroga

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. Tomasz Łuczak - Przewodniczący Komisji
 2. Marcin Biliński
 3. Wojciech Kowalczyk
 4. Mieczysław Krzyżewski
 5. Maria Teodorczyk
 6. Ewa Wolska

Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

 1. Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji
 2. Janusz Czubkowski
 3. Jacek Ochędzan
 4. Wojciech Próchnicki
 5. Marek Sroga
 6. Jakub Włodarczyk

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji
 2. Leokadia Czarny
 3. Wojciech Kowalczyk
 4. Katarzyna Paradowska
 5. Michał Wilczak
 6. Artur Włodarczyk
 7. Ewa Wolska

Komisja Budżetu i Gospodarki

 1. Jacek Ochędzan - Przewodniczący Komisji
 2. Marcin Biliński
 3. Krzysztof Dzidowski
 4. Wojciech Próchnicki
 5. Jakub Włodarczyk

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 1. Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji
 2. Julian Kruszyński
 3. Michał Wilczak
 4. Jacek Fior

Komisja skarg, wniosków i petycji

 1. Artur Włodarczyk - Przewodniczący Komisji
 2. Maria Teodorczyk
 3. Karol Kubicki
 4. Katarzyna Paradowska
 5. Janusz Czubkowski
 6. Mieczysław Krzyżewski
 7. Wojciech Próchnicki
Wersja XML

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00
fax 77 410-03-34
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8942632
w tym miesiącu: 78429
dzisiaj: 4048