Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składy Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

 1. Julian Kruszyński - Przewodniczący Komisji
 2. Kazimierz Kos
 3. Karol Kubicki
 4. Tomasz Łuczak
 5. Marek Sroga
 6. Marzena Stawiarska
 7. Michał Wilczak

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. Tomasz Łuczak - Przewodniczący Komisji
 2. Mieczysław Krzyżewski
 3. Maria Teodorczyk
 4. Ewa Wolska

Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

 1. Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji
 2. Janusz Czubkowski
 3. Jacek Ochędzan
 4. Wojciech Próchnicki
 5. Jakub Włodarczyk

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji
 2. Leokadia Czarny
 3. Wojciech Kowalczyk
 4. Katarzyna Paradowska
 5. Michał Wilczak
 6. Artur Włodarczyk
 7. Ewa Wolska

Komisja Budżetu i Gospodarki

 1. Jacek Ochędzan - Przewodniczący Komisji
 2. Marcin Biliński
 3. Janusz Czubkowski
 4. Krzysztof Dzidowski
 5. Jacek Fior
 6. Wojciech Kowalczyk
 7. Julian Kruszyński
 8. Karol Kubicki
 9. Tomasz Łuczak
 10. Katarzyna Paradowska
 11. Wojciech Próchnicki
 12. Marek Sroga
 13. Marzena Stawiarska
 14. Michał Wilczak
 15. Artur Włodarczyk
 16. Jakub Włodarczyk
 17. Ewa Wolska

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 1. Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji
 2. Jacek Fior
 3. Kazimierz Kos
 4. Julian Kruszyński

Komisja skarg, wniosków i petycji

 1. Artur Włodarczyk - Przewodniczący Komisji
 2. Maria Teodorczyk
 3. Karol Kubicki
 4. Katarzyna Paradowska
 5. Mieczysław Krzyżewski
 6. Wojciech Próchnicki
Wersja XML