Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownicy Wydziału Organizacyjnego

Katarzyna KUŚMIERCZYK - Sekretarz Gminy
pok. 11 bud. A, tel. 77 419-03-04
e-mail:

Teresa ANUSZKIEWICZ - stanowisko ds. prowadzenia archiwum zakładowego
pok. 16 bud. A, tel. 77 419-03-65
e-mail:

Karolina BRZOZOWSKA - stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych
pok. 26 bud. A, tel. 77 419-03-44
e-mail:

Justyna CIEŚLAK - stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
pok. 9b bud. A, tel. 77 419-03-27
e-mail:

Sławomir IDZI - stanowisko ds. informatyki
pok. 25 bud. A, tel. 77 419-03-56
e-mail:

Wioletta JACHYM - pomoc administracyjna
pok. 9b bud. A, tel. 77 419-03-19
e-mail:

Agnieszka JASIŃSKA - stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzędu
pok. 12 bud. A, tel. 77 419-03-04
e-mail:
e-mail:

Agnieszka KASPRZAK - stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzędu
pok. 12 bud. A, tel. 77 419-03-04
e-mail:
e-mail:

Aneta KLOC - stanowisko ds. obsługi punktu informacyjnego
hol budynku A, tel. 77 419-03-00
e-mail:

Elżbieta KOWALSKA - stanowisko ds. pracowniczych
pok. 7 bud. A, tel. 77 419-03-72
e-mail:

Aurelia LESNER - stanowisko ds. prawno-administracyjnych
pok. 9b bud. A, tel. 77 419-03-19
e-mail:

Ewelina MAŁKO - stanowisko ds. obsługi Namysłowskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
pok. 9b bud. A, tel. 77 419-03-27
e-mail:

Karol SZCZYRK - stanowisko ds. informatyki
pok. 25 bud. A, tel. 77 419-03-39
e-mail:

Anna WOJCIECHOWSKA-GNACY - stanowisko ds. bhp i ochrony p.poż
pok. 27 bud. B, tel. 77 419-03-70
e-mail:

Obsługa Urzędu i innych obiektów:

Joanna KRUPA - goniec
hol budynku A, tel. 77 419-03-00

Sprzątaczki, konserwator
bud. A, tel. 77 419-03-31

Wersja XML