Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
pok. 31 bud. B, tel. 77 419-03-71

Karolina GOGÓŁ - stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
pok. 38 bud. B, tel. 77 419-03-73
e-mail:

Kinga HYRYCZ - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego
pok. 32 bud. B, tel. 77 419-03-78
e-mail:

Joanna KOZAN - stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
pok. 38 bud. B, tel. 77 419-03-73
e-mail:

Ilona KOZŁOWSKA - stanowisko ds. rolnictwa
pok. 37 bud. B, tel. 77 419-03-74
e-mail:

Magdalena MAJEWSKA - stanowisko ds. ochrony i kształtowania krajobrazu
pok. 34 bud. B, tel. 77 419-03-77
e-mail:

Jolanta MUSIOŁ - stanowisko ds. administrowania lokalami gminnymi i opłaty adiacenckiej
pok. 34 bud. B, tel. 77 419-03-77
e-mail:

Gabriela RYBAK - stanowisko ds. funduszu sołeckiego i ochrony zabytków
pok. 36, bud. B, tel. 77 419-03-75
e-mail:

Anna SCHMIDT - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego
pok. 32, bud. B, tel. 77 419-03-78
e-mail:

Wersja XML