Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownicy Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia

Renata KRÓL - Zastępca Naczelnika, stanowisko ds. oświaty i sportu
Parter bud. B, tel. 77 419-03-95
e-mail:

Anna KARSZNIA - stanowisko ds. oświaty
Parter bud. B, tel. 77 419-03-90
e-mail:

Marta LORENC - stanowisko ds. oświaty
Parter bud. B, tel. 77 419-03-95
e-mail:

Justyna HOFBAUER - stanowisko ds. oświaty i zdrowia
Parter bud. B, tel. 77 419-03-90
e-mail:

Wersja XML