Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego

Bartłomiej Stawiarski - Burmistrz Namysłowa

Krzysztof Mucha - I Zastępca Burmistrza Namysłowa

Ewelina Moniuszko-Czuczwara - II Zastępca Burmistrza Namysłowa

Katarzyna Kuśmierczyk - Sekretarz Gminy

Renata Sikora - Skarbnik Gminy

Mateusz Bieniek

Anna Brycka

Arleta Brzeska

Bogusława Ciupa

Andrzej Galla

Sławomir Hinborch

Jan Hołowacz

Roman Horodecki

Krzysztof Jankowiak

Roman Kania

Beata Krawiecka

Renata Król 

Julian Kruszyński

Krzysztof Kuchczyński

Joanna Leszczyńska

Adam Lupa

Sylwia Mikołajów

Rafał Nowowiejski

Ilona Różniecka 

Dorota Sobotta-Kędzior

Anna Stec-Kołotyło

Iwona Wilczyńska

Artur Włodarczyk

Wersja XML