Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Wystapienie pokontrolne

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 1 września 2009 r. do 12 listopada 2009 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za rok 2008 oraz wybranych zagadnień za lata 2007 i 2009.
 

Pełna treść wystapienia pokontolnego w załaczeniu.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Gałkiewicz
Data wytworzenia: 2010-02-12
Data udostępnienia do publikacji: 2010-03-17

Wersja XML