• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zamówienia Publiczne w 2019 roku
  Data modyfikacji: 15-11-2019 10:54
 2. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2019 roku (VIII kadencja)
  Data modyfikacji: 15-11-2019 08:23
 3. Zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Data modyfikacji: 14-11-2019 14:57
 4. Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
  Data modyfikacji: 14-11-2019 14:52
 5. Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
  Data modyfikacji: 14-11-2019 14:49
 6. Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich
  Data modyfikacji: 14-11-2019 14:41
 7. Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
  Data modyfikacji: 14-11-2019 13:56
 8. Prawo miejscowe
  Data modyfikacji: 14-11-2019 13:55
 9. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w latach 2018-2023 (VIII kadencja)
  Data modyfikacji: 14-11-2019 13:53
 10. Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej
  Data modyfikacji: 14-11-2019 13:49
Wersja XML

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00
fax 77 410-03-34
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9231924
w tym miesiącu: 69701
dzisiaj: 4507

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1