Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne Żłobka w Namysłowie

Nazwa : Żłobek w Namysłowie
Adres :ul. Władysława Stanisława Reymonta 5B, 46-100 Namysłów
tel. 77 4105483
e-mail: zlobek.namyslow@gmail.com

Dyrektor: mgr Ewa Skawińska-Dorociak

Czas pracy: 6:30 - 16:30

Oddziały: 5

Liczba miejsc: 100

Zatrudnienie: 13 opiekunek dziecięcych i 5 sprzątaczek

Organ prowadzący: Gmina Namysłów

Forma prawna: jednostka samorządu terytorialnego

Sposób finansowania: Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 z późn.zm.)

Przyjmowanie i załatwianie spraw: 

Interesantów przyjmuje Dyrektor Żłobka w dni robocze w godz. od 09:00 do 14:00

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.


 

 

 

Wersja XML