Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Żłobka w Namysłowie

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

PDFBilans jednostki budżetowej.pdf
PDFInformacja dodatkowa.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki.pdf
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Wersja XML