Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty Przedszkola Nr 5 w Namysłowie

Przedszkole posiada statut, w którym są określone szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placówki.

W przedszkolu obowiązują następujące regulaminy:

1.Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,

2.Regulamin rady pedagogicznej

3.Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela

4.Regulamin funduszu socjalnego

5.Regulamin spacerów i wycieczek

6.Regulamin rady rodziców

PDFREGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ.pdf

PDFREGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 5.pdf

 
 

PDFDeklaracja dostępności 2019.pdf


 

 
Wersja XML