Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia i przetargi Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie

ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Sukcesywne przewozy w 2020r. transportem kolejowym ok. 7 000 ton miału węglowego dla potrzeb ZEC Namysłów Sp. z o.o. Istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów, ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów".

Termin składania ofert : 25.02.2020r.

 PDFIWZ Transport Miału 2020.pdf    PDFOgłoszPrzetarguTransportKolejMiału2020.pdf   PDFKlauzula informacyjna przetarg ZEC transport kolejowy.pdf PDFOgłoszenieOwyborzeKolej2020.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Dostawę materiałów preizolowanych do budowy/przebudowy sieci i przyłączy cieplnych w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie w 2020r. Istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów, ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów".

Termin składania ofert : 13.05.2020r.

PDFIWZruryZECNamysłów2020.pdf  PDFKlauzula informacyjna ZEC rury 2020.pdf  PDFOgłoszenieO WyborzeRury2020.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Rozładunek z wagonów oraz przewóz transportem samochodowym ok. 7000 ton  miału węglowego na plac składowy ZEC Namysłów przy kotłowni ul.Reymonta w 2020 roku. Istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony inernetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów".

Termin składania ofert - 27.05.2020r.

PDFIWZtranspSamoch2020.pdf  PDFKlauzula informacyjna Rozładunek ZEC 2020.pdf  PDFOgłoszenieOWyborzeRozładunek2020.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny ofertowy na Sprzedaż ciągnika rolniczego typu C-912 wraz z zamontowanym ładowaczem czołowym TUR-5 T-273/2. Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiajacego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów".

Termin składaia ofert - 04.08.2020r.

PDFOgłoszenie sprzedaż ciągnika C-912.pdf    PDFFormularz oferty sprzedaż ciągnika C-912.pdf   PDFOgłoszenieOUnieważnieniuPrzetarguCiągnik C-912.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny ofertowy na Sprzedaż ciągnika gąsiennicowego DT-75M. Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów". 

Termin składania ofert - 06.08.2020r.

PDFOgłoszenie ciągnik gąsiennicowy DT-75 M.pdf   PDFFormularz oferty sprzedaż DT-75 M.pdf   PDFOgłoszenieOUnieważnieniiuPrzetarguCiągnik DT-75M.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza II przetarg pisemny ofertowy na Sprzedaż ciągnika rolniczego typu C-912 wraz z zamontowanym ładowaczem czołowym TUR-5 T-273/2.. Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów". 

Termin składania ofert - 21.08.2020r.

PDF2 Ogłoszenie Sprzedaż Ciągnika C-912.pdf    PDF2 Regulamin Sprzedaży Ciągnika C-912.pdf  


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza II przetarg pisemny ofertowy na Sprzedaż ciągnika gąsiennicowego DT-75M. Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów". 

Termin składania ofert - 24.08.2020r.

PDF2 Ogłoszenie Ciągnik Gąsiennicowy DT-75M.pdf    PDF2 Regulamin Sprzedaży Ciągnika DT-75 M.pdf

Wersja XML