Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

Or.0033.12.2021.EM Namysłów, dnia 19.02.2021 r.

Zawiadomienie
o zwołaniu VII sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 Uchwały Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów zwołuję VII sesję Namysłowskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 1 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o realizacji budżetu NRS za 2020 r.
 4. Analiza projektu budżetu NRS na 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Namysłów na realizację celów i zadań zawartych w statucie NRS.
 6. Przyjęcie protokołu z VI sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie VII sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.

Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów
/-/ Elżbieta Rzewuska

Wersja XML