Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składy Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

 1. Marek Sroga - Przewodniczący Komisji
 2. Karol Kubicki
 3. Mieczysław Krzyżewski
 4. Tomasz Łuczak
 5. Michał Wilczak

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. Tomasz Łuczak - Przewodniczący Komisji
 2. Mieczysław Krzyżewski
 3. Maria Teodorczyk
 4. Ewa Wolska

Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

 1. Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji
 2. Janusz Czubkowski
 3. Jacek Ochędzan
 4. Wojciech Próchnicki
 5. Jakub Włodarczyk

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji
 2. Leokadia Czarny
 3. Wojciech Kowalczyk
 4. Julian Kruszyński
 5. Katarzyna Paradowska
 6. Michał Wilczak
 7. Artur Włodarczyk
 8. Ewa Wolska

Komisja Budżetu i Gospodarki

 1. Jacek Ochędzan - Przewodniczący Komisji
 2. Marcin Biliński
 3. Janusz Czubkowski
 4. Krzysztof Dzidowski
 5. Jacek Fior
 6. Julian Kruszyński
 7. Karol Kubicki
 8. Katarzyna Paradowska
 9. Wojciech Próchnicki
 10. Marek Sroga
 11. Marzena Stawiarska
 12. Artur Włodarczyk
 13. Jakub Włodarczyk

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 1. Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji
 2. Kazimierz Kos
 3. Marzena Stawiarska

Komisja skarg, wniosków i petycji

 1. Artur Włodarczyk - Przewodniczący Komisji
 2. Maria Teodorczyk
 3. Wojciech Kowalczyk
 4. Karol Kubicki
 5. Katarzyna Paradowska

Komisja Statutowa (doraźna)

 1. Marcin Biliński
 2. Jacek Fior
 3. Kazimierz Kos
 4. Jacek Ochędzan
 5. Jakub Włodarczyk
Wersja XML