Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownicy Wydziału Finansowego

Anna STEC-KOŁOTYŁO - Skarbnik Gminy
pok. 6 bud. A, tel. 77 419-03-20
e-mail:

Laura DUNAJ - stanowisko ds. windykacji należności gminnych
pok. 7 bud. B, tel. 77 419-03-41
e-mail:  

Referat Księgowości Budżetowej i Planowania

Łukasz HAŁUPKA - Z-ca Skarbnika Gminy
pok. 1 bud. A, tel. 77 419-03-28
e-mail:

Joanna BOCZAR - stanowisko ds. księgowości Urzędu
pok. 5 bud. A, tel. 77 419-03-21
e-mail:

Marcjanna HORWAT - stanowisko ds. płac Urzędu
pok. 5a bud. A, tel. 77 419-03-22
e-mail:

Marika KOZAK - stanowisko ds. księgowości Urzędu
pok. 5 bud. A, tel. 77 419-03-21
e-mail:

Roksana MYKITÓW - stanowisko ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych
pok. 6 bud. A, tel. 77 419-03-24
e-mail:

Jacek NOWOJSKI - stanowisko ds. współpracy z organami kontroli podatkowej
pok. 1 bud. A, tel. 77 419-03-29
e-mail:

Dorota RUBIK - stanowisko ds. księgowości Urzędu
pok. 5 bud. A, tel. 77 419-03-21
e-mail:

Anna SCHMIDT - stanowisko ds. księgowości Gminy i sprawozdawczości budżetowej
pok. 5, bud. A, tel. 77 419-03-21
e-mail:

Justyna SZYMAŃSKA - stanowisko ds. ewidencji majątku Gminy
pok. 5a bud. A, tel. 77 419-03-11
e-mail:

Referat Podatków i Innych Opłat

Arleta BRZESKA - Kierownik Referatu Podatków i Innych Opłat, stanowisko ds. wymiaru podatków
pok. 2 bud. A, tel. 77 419-03-30
e-mail:

Alina BĘBENEK - stanowisko ds. wymiaru podatków
pok. 8 bud. A, tel. 77 419-03-23
e-mail:

Ewa DZIUBA - stanowisko ds. wymiaru podatków
pok. 19 bud. A, tel. 77 419-03-67
e-mail:

Daria GRUDZIEŃ - stanowisko ds. ewidencji podatkowej
pok. 8 bud. A, tel. 77 419-03-23
e-mail:

Anna KLUSKA - stanowisko ds. księgowości podatkowej
pok. 8 bud. A, tel. 77 419-03-23
e-mail:

Beata KRAWIECKA - stanowisko ds. wymiaru podatków
pok. 19 bud. A, tel. 77 419-03-67
e-mail:

Zofia KUROWSKA - stanowisko ds. księgowości podatkowej
pok. 3 bud. A, tel. 77 419-03-16
e-mail:

Daria MAZUR - stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pok. 22 bud. A, tel. 77 419-03-32
e-mail:

Olga WAJS-SKAŁECKA - stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pok. 22 bud. A, tel. 77 419-03-32
e-mail:  

Grzegorz ZIEJA - stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pok. 22 bud. A, tel. 77 419-03-32
e-mail:

Witold ZUBRZYCKI - stanowisko ds. księgowości podatkowej
pok. 3 bud. A, tel. 77 419-03-16
e-mail:

Wersja XML