Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich

Zbigniew HENDŻAK - stanowisko ds. obronności i zarządzania kryzysowego, Koordynator ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Namysłowie
pok. 8 bud. B, tel. 77 419-03-43
e-mail:

Wiktoria KOLMAN - stanowisko ds. ewidencji ludności
pok. 13 bud. B, tel. 77 419-03-52
e-mail:

Beata ŁYŻNIAK - stanowisko ds. dowodów osobistych
pok. 10 bud. B, tel. 77 419-03-50
e-mail:

Kornela MATEJA - stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
pok. 6 bud. B, tel. 77 419-03-48
e-mail:

Jolanta RÓŻAŃSKA - stanowisko ds. ewidencji ludności
pok. 13 bud. B, tel. 77 419-03-52
e-mail:  

Wersja XML