Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych

Anita KOLAT-WALKOWICZ - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
pok. 25 bud. B, tel. 77 419-03-58
e-mail:

Anna DANIELAK - stanowisko ds. zamówień publicznych
pok. 26 bud. B, tel. 77 419-03-59
e-mail:

Katarzyna KULEJ - stanowisko ds. zamówień publicznych
pok. 26 bud. B, tel. 77 419-03-59
e-mail:

Wersja XML