Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2006 roku

W dniu 1 grudnia 2005 roku Rada Mejska w Namysłowie Uchwałą Nr XXX/226/05 przyjęła budżet Gminy Namysłów na 2006 rok.

Dochody Gminy Namysłów ustalono w wysokości 40 835 470 zł, wydatki natomiast na poziomie 50 872 036 zł. Deficyt budżetu zaplanowano na poziomie 10 036 566 zł.

Budżet Gminy Namysłów był nowelizowany nastepującymi uchwałami:

 1. Uchwała Nr XXXII/234/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
 2. Uchwała Nr XXXIII/246/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 marca 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
 3. Uchwała Nr XXXIV/258/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
 4. Uchwała Nr XXXV/266/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
 5. Uchwała Nr XXXVI/271/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
 6. Uchwała Nr XXXVII/283/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 września 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
 7. Uchwała Nr XXXVIII/288/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 października 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
 8. Uchwała Nr XXXIX/289/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
 9. Uchwała Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
 10. Uchwała Nr IV/25/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Dokumenty powiązane:

Wersja XML