Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2014 roku

W dniu 13 listopada 2013 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 510/VI/13 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

W dniu 30 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr XXIV/296/13 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr XXIV/297/13 uchwaliła budżet gminy na 2014 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 73 118 678 zł, natomiast wydatki na poziomie
74 291 491 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 1 172 813 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML