Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2008 roku

W dniu 12 grudnia 2007 roku Rada Mejska w Namysłowie Uchwałą Nr XIV/123/07 przyjeła budżet Gminy Namysłów na 2008 rok.

Dochody Gminy Namysłów ustalono w wysokości 50.323.534 zł, wydatki natomiast na poziomie 50.944.255 zł. Deficyt budżetu zaplanowano na poziomie 620.721 zł.

Dokumenty powiązane:

Wersja XML