Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2009 roku

W dniu 14 listopada 2008 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 354/V/08 projekt uchwały budżetowej na 2009 rok.

W dniu 11 grudnia 2008 roku Rada Mejska w Namysłowie Uchwałą Nr XXIV/232/08 przyjeła budżet Gminy Namysłów na 2009 rok.

Dochody Gminy Namysłów ustalono w wysokości 64 174 855 zł, wydatki natomiast na poziomie 73 763 370 zł. Deficyt budżetu zaplanowano na poziomie 9 588 515 zł.

Dokumenty powiązane:

Wersja XML