Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2010 roku

W dniu 13 listopada 2009 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 513/V/09 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozą kwoty długu publicznego i informacją o stanie mienia komunalnego.

W dniu 10 grudnia 2009 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr XXXIII/319/09 uchwaliła budżet gminy
na 2010 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 62 166 339 zł, natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 66 921 914 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 4 755 575 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML