Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2011 roku

W dniu 15 listopada 2010 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 672/V/10 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

W dniu 1 lutego 2011 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr IV/25/11 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr IV/26/11 uchwaliła budżet gminy na 2011 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 73 507 408 zł, natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 77 456 161 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 3 948 753 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML