Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2012 roku

W dniu 15 listopada 2011 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 177/VI/11 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

W dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr XI/116/11 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr XI/117/11 uchwaliła budżet gminy na 2012 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 68 871 325 zł, natomiast wydatki na poziomie
70 200 201 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 1 328 876 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML