Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2013 roku

W dniu 12 listopada 2012 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 344/VI/12 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

W dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr XVIII/210/12 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr XVIII/211/12 uchwaliła budżet gminy na 2013 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 66 671 696 zł, natomiast wydatki na poziomie
63 699 884 zł. Nadwyżkę budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 2 971 812 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML