Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (działka 335/2, 831/23, 831/24)

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22) wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

  1. działka nr 335/2 k. m. 1 obszaru 0,0048 ha, niezabudowana, położona w regionie wiejskim, w miejscowości Woskowice Małe, przy głównej ulicy wiejskiej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem L - droga gminna, lokalna VI klasy technicznej, dostępna bez ograniczeń. Teren działki został wydzielony z drogi w celu poszerzenia nieruchomości sąsiedniej;
  2. działki nr: 831/23 obszaru 0,0469 ha i 831/24 obszaru 0,0153 ha, k. m. 2, położone w otoczeniu terenów zabudowanych o przewadze funkcji produkcyjnej i usługowej w Namysłowie przy ulicy Oleśnickiej. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Według aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest do użytkowania rolniczego, natomiast według nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który znajduje się w końcowej fazie opracowania - teren przeznaczony pod usługi. Nieruchomości sprzedawane są odpowiednio właścicielom gruntów, z którymi sąsiadują, na poszerzenie nieruchomości sąsiednich.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom  wymienionym w art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z późn. zm.), jeżeli  złożą  wnioski o  nabycie w  terminie określonym w ustawie, tj. do dnia 10 marca 2010r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2010-01-28
Data udostępnienia do publikacji: 2010-01-28
Wersja XML