Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Namysłowa o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizacje zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w roku 2010

BURMISTRZ NAMYSŁOWA

informuje, że dnia 28 maja 2010 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizacje zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w roku 2010.

 1. Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania - 70 000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy)
 2. Kwota dotacji przyznana na realizację zadań - 67 981,92 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 92/100).

Komisja konkursowa wzięła pod uwagę następujące kryteria wyboru ofert:

 1. techniczne - stan techniczny obiektu,
 2. finansowe - wkład własny w danym przedsięwzięciu,
 3. kulturowe
  1. obiekty wpisane decyzją administracyjną do rejestru zabytków Gminy Namysłów,
  2. obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Namysłów,
  3. pozostałe obiekty.

Wykaz zadań i realizujących je organizacji, których oferty zostały wybrane wraz z wysokością udzielonych dotacji:

Lp Organizacja Nazwa zadania Przyzna kwota dofinansowania
1. Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smarchowicach Wielkich Budowa ogrodzenia kościoła w Smarchowicach Wielkich (wymiana istniejącego ogrodzenia) 20 000,00 zł
2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach Przełożenie dachu na kościele p.w. św. Jadwigi w Kamiennej 20 000,00 zł
3. Duszpasterstwo Parafii Rzym - Kat. Św. Piotra i Pawła w Namysłowie Remont dachu i wymiana siedzenia celebransa i służby liturgicznej w kościele pomocniczym przy parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Piotra i Pawła ul. Staromiejska w Namysłowie 20 000,00 zł
4. Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Michalicach Wymiana okien w XVI wiecznym kościele filialnym p.w. Trójcy Świętej w Baldwinowicach 7 981,92 zł

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karolina Wołczańska
Data wytworzenia: 2010-05-28
Data udostępnienia do publikacji: 2010-06-08

 

Wersja XML