Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wykazu gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą

INFORMACJA

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois 3 /budynek A, I piętro obok pokoju nr 22/ wywieszony został wykaz gruntów, stanowiących mienie komunalne gminy Namysłów, przeznaczonych do dzierżawy na działalność gospodarczą.

Namysłów, dnia 9 czerwca 2010 roku

Burmistrz
Krzysztof  Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Idzi
Data wytworzenia: 2010-06-09
Data udostępnienia do publikacji: 2010-06-09
Wersja XML