Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Namysłów, dnia 25 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), a także na podstawie wniosku złożonego przez: Państwa Leona i Halinę Jarema zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku typu altana na potrzeby gospodarczo-socjalne na działce nr 121/11 k.m. 3, położonej w miejscowości Jastrzębie w gminie Namysłów.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karolina Gogół
Data wytworzenia: 2013-01-25
Data udostępnienia do publikacji: 2013-01-25
Wersja XML