Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowościach: Minkowskie (dz. 18/6 i 36), Barzyna (dz. 74/1) i Namysłów (dz. 14)

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22) zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu, obejmujące następujące działki:

 1. numer 18/6, położoną w miejscowości Minkowskie, k. m. 1, o powierzchni 0,0700 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 71353, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową i gospodarczą związaną z produkcją rolną,
 2. numer 36, położoną w miejscowości Minkowskie, k. m. 1, o powierzchni 0,0300 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00082048/6, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową i gospodarczą związaną z produkcją rolną,
 3. numer 74/1, położoną w miejscowości Barzyna, k. m. 1, o powierzchni 0,1412 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 67368, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
 4. numer 14, położoną w Namysłowie, k. m. 13, o powierzchni 13,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 42983, przeznaczoną pod zabudowę usługowo - produkcyjną.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie, tj. do dnia 31 maja 2013 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Borkowski
Data wytworzenia: 2013-04-23
Data udostępnienia do publikacji: 2013-05-02
Wersja XML