Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych Programu Ochrony Powietrza

W związku z opracowaniem projektu "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomów docelowych benzo(a)pirenu" Urząd Miejski w Namysłowie publikuje ogłoszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Manfred Grabelus
Data udostępnienia do publikacji: 2013-05-31
Wersja XML