Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wystąpienie pokontrolne kontroli problemowej w zakresie prowadzenia ewidencji ludności

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W nawiązaniu do wyników kontroli problemowej w zakresie prowadzenia ewidencji ludności, przeprowadzonej 24 czerwca 2010 r., zgodnie z art. 46 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. nr 31, poz. 206), przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Działalność Urzędu Miejskiego w Namysłowie w kontrolowanym zakresie ocenia się - pozytywnie.

Dokumenty do pobrania: Wystąpienie pokontrolne

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Królikowska
Data wytworzenia: 2010-08-18
Data udostępnienia do publikacji: 2010-08-23
Wersja XML