Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w 2012 roku

Sygnatura Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli
Or.1710.17.2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola dot. realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie organizacji przez gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i nadzoru gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Or.1710.15.2012 Opolski Urząd Wojewódzki Gmina Namysłów Weryfikacja zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem aplikacyjnym o przyznanie dofinansowania projektu pn. "Remont nawierzchni ulic Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3 Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami"
Or.1710.11.2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na dworcu kolejowo-autobusowym w Namysłowie
Or.1710.9.2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na przystankach autobusowych w Namysłowie
Or.1710.8.2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na przystankach autobusowych miejscowości Woskowice Małe
Or.1710.7.2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na dworcu kolejowo-autobusowym w Namysłowie
Or.1710.6.2012 Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu Gmina Namysłów Kontrola projektu p.n. "Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola Nr 3 w Namysłowie"
Or.1710.4.2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na dworcu autobusowo-kolejowym w Namysłowie
Wersja XML