Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie

UCHWAŁA NR I/1/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie został wybrany Jarosław Iwanyszczuk.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na  tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący Obrad
Radny Senior
Jarosław Iwanyszczuk

Wersja XML