Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wybory wyznaczono na dzień 16 listopada 2014 roku.


Informacja o składzie i czasie pracy
Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie

 1. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie:
  1. Iwona Wilczyńska - przewodnicząca komisji
  2. Elżbieta Kowalska - z-ca przewodniczącej komisji
  3. Anna Magdalena Buśko
  4. Iwona Ewelina Dobrzańska
  5. Maciej Rafał Goch
  6. Tadeusz Ryszard Inglot
  7. Joanna Justyna Leszczyńska
 2. Adres siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie:
  Miejska Komisja Wyborcza w Namysłowie
  ul. Stanisława Dubois 3
  46-100 Namysłów

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie

z dnia 21 października 2014 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Namysłowie
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Namysłowie na podstawie art. 410 § 7 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) informuje, że w dniu 21 października 2014 r. dokonała losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Namysłowie zgłoszonych przez komitety wyborcze, które nie spełniły żadnego z warunków określonych w art. 409 wyżej wymienionej ustawy.

Listy kandydatów na radnych otrzymały w wyniku losowania następujące numery:

Nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Solidarni dla Namysłowa"
Nr 18 - Komitet Wyborczy "Wspólnota Obywatelska 2006 r."
Nr 19 - Komitet Wyborczy Porozumienie Namysłowskie
Nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "Idea Przyszłości"
Nr 21 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny - Jakub Włodarczyk
Nr 23 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasiadek Paweł Nowa Droga Głuszyny
Nr 24 - Komitet Wyborczy Wyborców Dominika Walczaka
Nr 25 - Komitet Wyborczy Wyborców Kosikowski Nieruchomości

Przewodnicząca Komisji
/-/ Iwona Wilczyńska


Dokumenty do pobrania:

Wersja XML