Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2015 roku

W dniu 13 listopada 2014 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 674/VI/14 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

W dniu 29 stycznia 2015 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 14/VII/15 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 15/VII/15 uchwaliła budżet gminy na 2015 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 75 811 776 zł, natomiast wydatki na poziomie 73 985 583 zł. Nadwyżkę budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 1 826 193 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML