Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju

Tomasz KIN - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
pok. 28 bud. B, tel. 77 419-03-69
e-mail:

Aleksandra ROJKIEWICZ - Zastępca Naczelnika, stanowisko ds. promocji i rozwoju
pok. 30 bud. B, tel. 77 419-03-64
e-mail:

Monika RYBAK - stanowisko ds. komunikacji społecznej
pok. 30 bud. B, tel. 77 419-03-64
e-mail:

Jolanta MIREK - stanowisko ds. komunikacji społecznej
pok. 30 bud. B, tel. 77 419-03-64
e-mail:

 

Wersja XML