Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o ogłoszeniu konsultacji w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok"

PR.523.5.2015 Namysłów, dnia 12.10.2015 r.

Informacja o ogłoszeniu konsultacji

  1. Burmistrz Namysłowa ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Gminy Namysłów, w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok".
  2. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej.
  3. Konsultacje rozpoczynają się w dn. 15 października 2015 r., a kończą 28 października 2015 r.

MR

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML