Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2016 roku

W dniu 10 listopada 2015 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 199/VII/15 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

W dniu 30 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 151/VII/15 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 152/VII/15 uchwaliła budżet gminy na 2016 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 77 710 514,13 zł, natomiast wydatki na poziomie 89 952 134,80 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 12 241 620,67 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML