Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
budynek B, pok. 35, tel. 77 419-03-76.

Sposób załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

Wymagane dokumenty:

Uchwała zebrania wiejskiego w sprawie uchwalenia wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wraz z uzasadnieniem.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwiania:

Do 7 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301, z późn. zm.).

Wersja XML