Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dokumentu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
budynek B, pok.10, tel. 77 419-03-50.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:

Formularz nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Formularz zgłoszenia musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji.

Formularz zgłoszenia przeznaczony do wypełnienia on-line można wysyłać w formie elektronicznej przez ePUAP.

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Podstawa prawna:

Inne informacje:

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych:

Wersja XML