Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2017 roku

W dniu 14 listopada 2016 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 360/VII/16 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

W dniu 29 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 593/VII/16 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 594/VII/16 uchwaliła budżet gminy na 2017 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 96 099 649,12 zł, natomiast wydatki na poziomie 109 956 484,61 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 13 856 835,49 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML