Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność Skarbu Państwa należących do Gminy Namysłów
  Data modyfikacji: 30-07-2021 15:13
 2. Zamówienia Publiczne w 2021 roku
  Data modyfikacji: 30-07-2021 11:13
 3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Namysłowie
  Data modyfikacji: 30-07-2021 11:02
 4. Zawiadomienia, postanowienia i decyzje w 2021 roku
  Data modyfikacji: 30-07-2021 08:24
 5. Budżet Gminy Namysłów w 2021 roku
  Data modyfikacji: 29-07-2021 13:57
 6. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego - rozstrzygnięty
  Data modyfikacji: 29-07-2021 08:43
 7. Plany postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku
  Data modyfikacji: 28-07-2021 13:39
 8. Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych
  Data modyfikacji: 28-07-2021 13:21
 9. Interpelacje i zapytania radnych w latach 2018-2023 (VIII kadencja)
  Data modyfikacji: 28-07-2021 09:04
 10. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2021 roku (VIII kadencja)
  Data modyfikacji: 27-07-2021 15:08
Wersja XML