Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2018 roku

W dniu 10 listopada 2017 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 540/VII/17 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

W dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 772/VII/17 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 773/VII/17 uchwaliła budżet gminy na 2018 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 105 054 623,00 zł, natomiast wydatki na poziomie 125 701 300,00 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 20 646 677,00 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML