Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje w 2018 roku

Zestawienie realizacji petycji

Petycje

Tytuł Dokumenty do pobrania
Petycja w sprawie budowy drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Minkowskie Petycja z dn. 30-11-2018 r.
Odpowiedź z dn. 21-12-2018 r.
Petycja w sprawie pilnego (jeszcze w roku 2018) zorganizowania przez Gminę Namysłów miejsc dziennej odpłatnej opieki żłobkowej zlokalizowanej w Namysłowie dla dzieci z terenu Gminy Namysłów Petycja z dn. 08-06-2018 r.
Odpowiedź z dn. 07-09-2018 r.
Petycja w sprawie pozostawienia na funkcji wychowawcy w roku szkolnym 2018/2019 obecnej klasy 2 Szkoły Podstawowej w Kamiennej Petycja z dn. 19-03-2018 r.
Odpowiedź z dn. 18-06-2018 r.
Petycja w sprawie nieuzasadnionej zmiany projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie dotyczącej wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie Petycja z dn. 22-02-2018 r.
Odpowiedź z dn. 26-03-2018 r.
Wersja XML