Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2019 roku

W dniu 9 listopada 2018 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 733/VII/18 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

W dniu 9 stycznia 2019 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 31/VIII/19 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową a w dniu 21 stycznia 2019 r. Uchwałę Nr 32/VIII/19 w sprawie uchwalenia budżet gminy na 2019 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 104 024 177,32 zł, natomiast wydatki na poziomie 109 862 142,51 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 5 837 965,19 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML