Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe Radnych VIII kadencji Rady Miejskiej w Namysłowie

Kazimierz Kos - Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie

Wojciech Próchnicki - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie

Jacek Ochędzan - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie

Marcin Biliński

Leokadia Czarny

Janusz Czubkowski

Krzysztof Dzidowski

Jacek Fior

Wojciech Kowalczyk

Julian Kruszyński

Mieczysław Krzyżewski

Karol Kubicki

Tomasz Łuczak

Rafał Nowowiejski

Katarzyna Paradowska

Marek Sroga

Marzena Stawiarska

Maria Teodorczyk

Michał Wilczak

Artur Włodarczyk

Jakub Włodarczyk

Ewa Wolska

Wersja XML