Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury

1. Podstawowym celem działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury  jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Namysłów.

2. Ośrodek Kultury upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności Miasta i Gminy Namysłów, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Ośrodka Kultury i biblioteki nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

3. Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechniania i ochronie kultury w szczególności poprzez:

1) Organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,

2) Organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,

3) Organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,

4) Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,

5) Prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, wokalnych, tanecznych i folklorystycznych,

6) Promocję kultury i lokalnych twórców kultury,

7) Tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,

8) Edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

9) Sprawowanie opieki nad zabytkami,

10) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

11) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,  także rękodzieła ludowego i artystycznego,

12) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

13) Upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.

 

Wersja XML