Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Namysłowskiego Ośrodka Kultury

Namysłowski Ośrodek Kultury posiada następujące nieruchomości:

 

1.Na mocy decyzji Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2010 r. prawo do nieruchomości położonej w Namysłowie przy Placu Powstańców Śląskich 2:

 

2.Na mocy aktu notarialnego w drodze darowizny z dnia 28.01.2016r. Repertium A nr 339/2016 nieruchomość położona w Namysłowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 5 obejmująca:

 

Wartość początkowa środków trwałych Namysłowskiego Ośrodka Kultury (stan na 31.12.2019r.):

Grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu (0101) - 134 581,23 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, spółdzielcze prawo do lokalu (0102) - 4 702 907,04 zł

Urządzenia techniczne i maszyny (0103) - 152 054,44 zł

Środki transportu (0104) - 206 610,50 zł

Inne środki trwałe (0105) - 212 833,68 zł

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie (013) - 1 606 426,66 zł

Zbiory biblioteczne (014) - 509 901,60 zł

Dzieła sztuki i eksponaty (106) - 5 645,71 zł

Wersja XML