Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Sprawozdania za 2020:

Bilans jednostki - PDFbilansjednostki.pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" - PDFwyciągzdanych - informacja dodatkowa.pdf
 

Sprawozdania za 2019:

Bilans jednostki - PDFbilansjednostki.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki - PDFrachunekzyskowistrat.pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" - PDFwyciagdanychzawarwzalinf.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - PDFzestawieniezmianwfunduszu.pdf

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  został powołany uchwałą Rady Narodowej Miasta  i Gminy w Namysłowie  Nr IX/38/90 z dnia 09.03.1990 PDFUchwała z dnia 9 marca1990r..pdf

 

Statut OPS

Zarządzenie Nr 7/90 Naczelnika Miasta i Gminy Namysłów z dnia 10.05.1990r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Namysłowie PDFZarządzenie z dnia 10.05.1990r. -.pdf
Uchwała nr XL/462/98 RM w Namysłowie z dnia 18.06.1998  - w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie-  PDFUchwała z dnia 18.06.1998.pdf
Uchwała nr XVII/227/2000 RM w Namysłowie z dnia 29.02.2000r  -w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie-  PDFUchwała z dnia 29.02.2000r.pdf
Uchwała nr XLII/ 510/02 RM w Namysłowie z dnia 27.08.2002r  -Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie PDFUchwała z dnia 27.08.2002r.pdf
Uchwała nr XVII/126/04 RM w Namysłowie z dnia 27.04.2004r  -w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie PDFUchwała z dnia 27.04.2004r.pdf
Uchwała nr XXI/155/04 RM w Namysłowie z dnia 09.12.2004r w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie PDFUchwała z dnia 9.12.2004r.pdf
Uchwała nr XII/146/12 RM w Namysłowie z dnia 01.03.2012r -zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie PDFUchwała z dnia 01.03.2012r.pdf
Uchwała nr 173/VII/16 RM w Namysłowie z dnia 24.03.2016r -zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie PDFUchwała z dnia 24.03.2016r.pdf
Uchwała nr 765/VII/17 RM w Namysłowie z dnia 28.12.2017r - w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie PDFUchwała z dnia 28.12.2017r.pdf
Uchwała nr 50/VIII/19 RM w Namysłowie z dnia 21.02.2019r -zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie PDFUchwała z dnia 21.02.2019r.pdf

 

Regulamin organizacyjny OPS

Zarządzenie Nr 9/ 2002 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 17.12.2002 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie  PDFzarządzenie 17.12.2002.pdf

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie PDFRegulamin organizacyjny 01.01.2003.pdf

Zarządzenie Nr 4 / 2004 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 15.12.2004 w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie  PDFzarządzenie 15.12.2004.pdf

Zarządzenie Nr 3 / 2006 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 14.06.2006  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie PDFzarządzenie 14.06.2006.pdf

Zarządzenie Nr 4 / 2006 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 24.06.2006  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie  PDFzarządzenie 24.04.2006.pdf

Zarządzenie Nr 2 / 2007 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 18.09.2007 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie  PDFzarządzenie -18.09.2007.pdf

Zarządzenie Nr 1 / 2008 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 30.01.2008 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie  PDFzarządzenie 30.01.2008.pdf

Zarządzenie Nr 3 / 2008 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 01.10.2008 w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie PDFzarządzenie 01.10.2008.pdf

Zarządzenie Nr 2 / 2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 16.02.2009 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie  PDFzarządzenie 16.02.2009.pdf

Zarządzenie Nr 7 / 2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 28.06.2012 w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie PDFzarządzenie 28.06.2012.pdf

Zarządzenie Nr 1 / 2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 25.03.2013  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie PDFzarządzenie 25.03.2013.pdf

Zarządzenie Nr 10 /14 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 01.12.2014  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie PDFzarządzenie 01.12.2014.pdf

Zarządzenie Nr 6 / 2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 15.06.2015  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie  PDFzarządzenie 15.06.2015.pdf

Zarządzenie Nr 3 / 2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 21.03.2016 w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie  PDFzarządzenie 21.03.2016.pdf

Zarządzenie Nr 1/ 2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 02.01.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie  PDFzarządzenie 02.01.2017.pdf

Zarządzenie Nr 14 / 2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 18.09.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie   PDFzarządzenie 18.09.2017.pdf

Zarządzenie Nr 1 / 18 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 01.02.2018 w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie PDFzarządzenie 01.02.2018.pdf

Zarządzenie Nr 1 / 2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 02.01.2019 w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie PDFzarządzenie 02.01.2019.pdf

Zarządzenie Nr 20/ 2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 01.10.2019rw sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie  PDF01.10.2019.pdf

Zarządzenie Nr 4/20 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 10.02.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie PDF10.02.2020 r..pdf
Zarządzenie Nr 3 /21 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 17.02.2021 w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie PDF17.02.2021 r..pdf
Zarządzenie Nr 10/21 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 1.06.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego OPS w Namysłowie PDF1.06.2021 r..pdf
 

 

Wersja XML