Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

1. Majątek trwały OPS stanowi budynek i jego wyposażenie
2. Majątek trwały jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
3. Dyrektor OPS zarządza powierzonym mieniem, dba o jego ochronę, zapewnia gospodarowanie i należyte wykorzystanie

 

Wersja XML